Vår verksamhet / Our business

Vår verksamhet
Ge bort lite tid för...

  • en pratstund
  • att göra någon sällskap
  • att dela upplevelser och tankar
  • att ge en hjälpande hand
  • att möta en medmänniska
ResursPoolen Frivilliga uppdrag i Linköping samlar på tid från frivilliga i olika åldrar.
När du gör en frivillig insats så kommer du att få uppskattning och nya kontakter, och du berikar din vardag.
Our Business
Give away a little time for...
  • conversation
  • provide companionship
  • share experiences and thoughts
  • give a helping hand
  • meet someone new
ResursPoolen - Volunteer Jobs in Linköping uses volunteers from many different age groups.
When you are a volunteer you receive recognition, make new contacts, and emich your daily life.