Kalender

Välkommen till vårt snickeri vid Servicehuset Aspen tisdagar 10-12 med Björn VibergMusikunderhållning vid våra Mötesplatser

Vecka 42

Musik med Bengt Åkerfors
Datum – tisdag 19 oktober, klockan 14.00
Plats – Johannelunds Grannskapshus

Musik med Vildhavre
Datum - torsdag 21 oktober, klockan 14.00
Plats - Ramstorps servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum - torsdag 21 oktober, klockan 14.00
Plats - Bestorp servicehus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum - torsdag 21 oktober, klockan 14.00
Plats - Räknestickans servicehus

Musik med Vide Hellman
Datum - torsdag 21 oktober, klockan 14.00
Plats - Aspens servicehus

Musik med Birgitta & Janne Frisk
Datum - torsdag 21 oktober, klockan 10.00
Plats - S:t Hans Kyrka

Vecka 43

Musik med HazzeZtefan
Datum - måndag 25 oktober, klockan 14.00
Plats - Ekbackens servicehus

Musik med PeO Gustavsson
Datum - tisdag 26 oktober, klockan 14.30
Plats - Ullstämma servicehus

Musik med Vildhavre
Datum
- tisdag 26 oktober, klockan 14.00
Plats
- Tröskaregatans servicehus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum – onsdag 27 oktober, klockan 14.00
Plats - Ryds servicehus

Musik med Birgitta & Janne Frisk
Datum - torsdag 28 oktober, klockan 14.00
Plats - Torparegatans servicehus

Musik med LillFolkes
Datum - torsdag 28 oktober, klockan 14.00
Plats - Östgötagatans servicehus

Musik med Janne o Birgitta Frisk
Datum - fredag 29 oktober, klockan 14.00
Plats - Tannefors servicehus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum - fredag 29 oktober, klockan 14.00
Plats - Skäggetorps servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum - fredag 29 oktober, klockan 14.00
Plats – Solrosens servicehus Valla


Vecka 44

Musik med Vide Hellman
Datum - torsdag 4 november, klockan 14.00
Plats - Räknestickans servicehus

Musik med Janne o Birgitta Frisk

Datum - torsdag 4 november, klockan 14.00

Plats - Aspens servicehus

Musik med LillFolkes

Datum - torsdag 4 november, klockan 14.00
Plats - Ramstorp servicehus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum - torsdag 4 november, klockan 10.00
Plats - S:t Hans Kyrka

Vecka 45

Musik med Bo Ejes
Datum -
måndag 8 november, klockan 14.00
Plats -
Ekbackens servicehus

Musik med Vildhavre
Datum
- tisdag 9 november, klockan 14.00
Plats - Linghems servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum - tisdag 9 november, klockan 14.30
Plats - Ullstämma servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum - onsdag 10 november, klockan 14.00
Plats - Järdala vårdboende

Musik med Anders Hedenskog
Datum – onsdag 10 november, klockan 14.00
Plats - Ryds servicehus

Musik med Vildhavre
Datum - torsdag 11 november, klockan 14.00
Plats - Östgötagatans servicehus

Musik med Vildhavre
Datum – fredag 12 november, klockan 14.00
Plats - Tannefors servicehus

Musik med LillFolkes
Datum - fredag 12 november, klockan 14.00
Plats - Skäggetorps servicehus


Vecka 46

Musik med PeO Gustavsson
Datum –
måndag 15 november, klockan 14.00
Plats –
Sturefors servicehus

Musik med Anders Hedenskog
Datum – tisdag 16 november, klockan 14.00
Plats – Johannelunds Grannskapshus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum - torsdag 18 november, klockan 14.00
Plats - Bestorp servicehus

Musik med PeO Gustavsson
Datum - torsdag 18 november, klockan 14.00
Plats - Räknestickans servicehus

Musik med Lillfolkes
Datum - torsdag 18 november, klockan 14.00
Plats - Aspens servicehus

Musik med Janne o Birgitta Frisk
Datum – torsdag 18 november, klockan 14.00
Plats - Ramstorp servicehus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum - fredag 19 november, klockan 14.00
Plats – Solrosens servicehus Valla

Vecka 47

Musik med Vide Hellman
Datum -
måndag 22 november, klockan 14.00
Plats
- Ekbackens servicehus

Musik med Bengt Åkerfors

Datum - tisdag 23 november, klockan 14.00
Plats - Tröskaregatans servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum – onsdag 24 november, klockan 14.00
Plats - Ryds servicehus

Musik med PeO Gustavsson
Datum
- torsdag 25 november, klockan 14.00
Plats - Torparegatans servicehus

Musik med Vide Hellman
Datum
- torsdag 25 november, klockan 14.00
Plats - Östgötagatans servicehus

Musik med Lillfolkes
Datum - fredag 26 november, klockan 14.00
Plats - Tannefors servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum - fredag 26 november, klockan 14.00
Plats - Skäggetorps servicehus


Vecka 48

Musik med Lennart Lundström
Datum – tisdag 30 november, klockan 14.00
Plats – Johannelunds Grannskapshus

Musik med Bengt Åkerfors
Datum - torsdag 2 december, klockan 14.00
Plats - Aspens servicehus

Musik med Vide Hellman
Datum - torsdag 2 december, klockan 14.00
Plats - Ramstorps servicehus

Musik med LillFolkes
Datum - torsdag 2 december, klockan 14.00
Plats - Räknestickans servicehus

Musik med HazzeZtefans
Datum - torsdag 2 december, klockan 10.00
Plats - S:t Hans Kyrka

Vecka 49

Musik med Janne o Birgitta Frisk
Datum
- tisdag 7 december, klockan 14.00
Plats
- Ekbackens servicehus

Musik med Bo Ejes
Datum - tisdag 7 december, klockan 14.30
Plats - Ullstämma servicehus

Musik med PeO Gustavsson
Datum
 - fredag 7 december, klockan 14.00
Plats - Linghems servicehus

Musik med Lillfolkes
Datum - onsdag 8 december, klockan 14.00
Plats - Järdala vårdboende

Musik med Lennart Lundström
Datum - onsdag 8 december, klockan 14.00
Plats – Ryds Servicehus

Musik med Janne o Birgitta Frisk
Datum - torsdag 9 december, klockan 14.00
Plats -Östgötagatans servicehus

Musik med Vide Hellman
Datum - fredag 10 december, klockan 14.00
Plats - Tannefors servicehus

Musik med PeO Gustavsson
Datum - fredag 10 december, klockan 14.00
Plats - Skäggetorps servicehus


Vecka 50

Musik med Vide Hellman
Datum –
måndag 13 december, klockan 14.00
Plats –
Sturefors servicehus

Musik med Vildhavre
Datum – tisdag 14 december, klockan 14.00
Plats – Johannelunds Grannskapshus

Musik med PeO Gustavsson
Datum
- tisdag 14 december, klockan 14.00
Plats - Tröskaregatans servicehus

Musik med HazzeZtefan
Datum
- torsdag 16 december, klockan 14.00
Plats - Torparegatans servicehus

Musik med LillFolkes
Datum - torsdag 16 december, klockan 14.00
Plats - Bestorp servicehus

Musik med Janne & Birgitta Frisk
Datum - torsdag 16 december, klockan 14.00
Plats - Räknestickans servicehus

Musik med Vildhavre
Datum - torsdag 16 december, klockan 14.00
Plats - Aspens servicehus

Musik med Bo-Ejes
Datum - torsdag 16 december, klockan 10.00
Plats - S:t Hans Kyrka

Musik med Vide Hellman
Datum - fredag 17 december, klockan 14.00
Plats – Solrosens servicehus Valla